...

Prywatny psychiatra Wrocław

Zapraszamy do skorzystania z rejestracji on-line

Psychiatra

Kondycja psychiczna jest integralną częścią zdrowia i życia ludzkiego. Obecnie w Polsce na zaburzenia psychiczne cierpi ok. 8 mln Polaków. Jest to prawie 25% naszego społeczeństwa, stąd też potrzeby leczenia są duże. Psychiatria jest osobliwą dziedziną, koncentrującą się na człowieku nie tylko w jego aspekcie biologicznym, ale nawiązującą także do jego wymiaru kulturowego, społecznego czy duchowego- takie holistyczne podejście do pacjenta , w psychiatrii jest wybitnie ważnym elementem procesu terapeutycznego.

Z jakimi objawami udać się do Psychiatry?

Ponieważ u coraz większej ilości osób , niezależnie od wieku, pojawiają się różnie nasilone problemy związane ze zdrowiem psychicznym coraz więcej osób szuka prywatnie lekarza psychiatry. Trend ten został w ostatnim czasie dodatkowo pogłębiony przez trudną sytuację epidemiczną. Przewlekły stres, problemy relacyjne, trudności zawodowe, wystąpienie poważnej choroby u siebie lub bliskiej osoby, to silne stresory które aktualnie dotykają wiele osób i mogą wywoływać zaburzenia zdrowia psychicznego.

Pierwsza wizyta u Psychiatry

W Centrum Medycznym OMEGA Medical Clinics we Wrocławiu podczas pierwszej wizyty, lekarz specjalista psychiatrii przeprowadza szczegółowy wywiad dotyczący sytuacji socjalnej i zdrowotnej, zarówno psychiatrycznej, jak również somatycznej pacjenta, celem uzyskania najpełniejszego zrozumienia trudności z jakimi pacjent się boryka. Na podstawie zebranego wywiadu i przeprowadzonego badania stanu psychicznego, lekarz przedstawia dostępne opcje terapeutyczne, oraz zaleca indywidualnie dobrane leczenie farmakologiczne i/lub podjęcie psychoterapii. Niekiedy wymagane jest także zalecenie dodatkowych badań laboratoryjnych lub obrazowych w celu pogłębienia diagnostyki. Jeżeli stan zdrowia pacjenta tego wymaga, specjalista może także zdecydować o wystawieniu zwolnienie z pracy lub skierowania do leczenia w trybie stacjonarnym lub dziennym. 

JAK PRZEBIEGA PROCES LECZENIA U PSYCHIATRY?

W początkowym fazie leczenia, konsultacje powinny odbywać się co 4 tygodnie, co pozwala na obserwacje skuteczności wybranego planu terapeutycznego i wdrażanie ewentualnych modyfikacji, celem zapewnienia normalizacji stanu psychicznego. Po uzyskaniu stabilnej poprawy, okres między wizytami można wydłużyć do 2-3 miesięcy, pamiętając jednak, że wycofywanie leków psychiatrycznych powinno odbywać się pod kontrolą specjalisty i w takim przypadku ponownie może wystąpić potrzeba częstszych konsultacji.  

Wstyd przed wizytą u psychiatry

Mimo zrozumiałych obaw przed pierwszą wizytą, pacjenci w znacznej większości przekonują się, że kontakt ze specjalistą i odpowiednio dobrane leczenie, pozytywnie wpływają na ich samopoczucie i ułatwiają spełnianie się w życiu.

Część pacjentów ma obawy przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego, które w obecnych czasach jest skuteczne i bezpieczne. Jednak stereotypy do jakich przywykliśmy mogą zniechęcać pacjenta do pierwszej wizyty u specjalisty czy do podjęcia leczenia farmakologicznego. Nie należy obawiać się objawów ubocznych leczenia, są one sporadyczne a najczęściej pojawiające się skutki niepożądane, są niegroźne i przemijają w ciągu kilku pierwszych dni terapii. W przypadku, kiedy objawy takie są uciążliwe dla pacjenta, podczas konsultacji rozważa się modyfikacje leczenia i indywidualne dobranie optymalnego środka i dawki.

Prywatny psychiatra w Wrocław

Zapraszamy do Centrum Medycznego OMEGA Medical Clinics we Wrocławiu, gdzie w przyjaznej atmosferze, w pełnej dyskrecji i komforcie można odbyć prywatną konsultację psychiatryczną, celem przeprowadzenia diagnozy lub kontynuacji leczenia.